Om företaget

Jag är ADR-instruktör och säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods för samtliga transportslag.

Flygföreningen IATA har godkänt mig som avsändare av farligt gods.

Jag kan hjälpa Er med de flesta typerna av utbildning, eller andra förekommande jobb som sortering av farligt avfall och med alla de dokument som behövs för att göra en farligt gods transport eller en farligt avfall transport. Eller varför inte hyra in mig som chaufför eller som annan tillfällig hjälp?

Kompetens:
Godkänd säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.
Godkänd ADR instruktör.
Godkänd som instruktör i Heavy och Working EcoDriving.
Godkänd som Lastsäkringsinstruktör.
Har komplett ADR-intyg.
Körkortsbehörighet ABECEDE.
Har förarbevis för hjullastare och för en del truckar.

Hör av Er oavsett om det gäller säkerhetsrådgivning, någon form av extra hjälp, köp av något som har med farligt gods/avfall att göra eller någon utbildning.