Yrkesförkompetensbevis

Obligatorisk fortbildning för yrkeschaufförer som kör fordon över 3,5 ton

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil.

Det finns naturligtvis några undantag för en del fordon: 

1.      vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,

2.      som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen,

3.      som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,

4.      som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet,

5.      som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,

6.      som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,

7.      som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller

8.      som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning

Vi erbjuder er fortbildning, 35 timmars, enligt samma koncept som TYA.
Det är fem olika moduler som ska vara på minst sju timmar vardera. Man kan gå alla fem på en gång, men rekommendationen från oss är att planera in en modul per år.

Modulernas innehåll är:

  1. Sparsam körning (med eller utan körning)
  2. Godstransporter eller Persontransporter
  3. Lagar och regler
  4. Ergonomi och hälsa
  5. Säkerhet och kundfokus